Parkeersimulatie op de hoek van de Schotenhofdreef-Heikantstraat


Vermits het dossier over het bouwproject op de hoek van de Heikantstraat-Schotenhofdreef een nieuwe wending gekregen heeft (nieuwe gesprekken met de juridische dienst van het Ministerie), heeft de directe buurt actie ondernomen.

De parkeerproblematiek was reeds gekend, maar door de simulatie die we maakten op 24 juni 2009 in de Schotenhofdreef en de Heikantstraat konden we duidelijk zien waar het naar toe zal gaan indien de beoogde appartementen er komen. Zoals blijkt komt de grootschaligheid van het bouwproject in conflict enerzijds met de huidige verkeerssituatie, anderzijds met de capaciteit van de buurt. Let ook op de huidige garagetoegangen. Deze mensen hebben reeds diverse malen hun ongenoegen geuit omdat - bij gebrek aan andere mogelijkheden - voertuigen voor hun garage geparkeerd staan. De foto’s spreken voor zich en zijn ook aan het dossier toegevoegd teneinde de minister te overtuigen.


impressie impressie impressie impressie impressie impressie impressie impressie

Na de simulatie, een traktatie voor de buurt


impressie impressie
impressie impressie