STAND van ZAKEN van de PROJECTEN in onze WIJKWindturbines in Schoten

Nu Ecopower begin 2020 een officiŰle aanvraag voor het bouwen van twee windturbines met een tiphoogte van 150 meter heeft aangevraagd, merken wij dat vele wijkbewoners bezorgd zijn en zich vragen stellen. Het volledige dossier over de windturbines kan ingekeken worden op de website van de gemeente Schoten onder de rubriek "Nieuws uit Schoten" met als titel "Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning windturbines" - Hoogmolendijk 1 en Sluizenstraat 121.

Eventuele bezwaarschriften of schriftelijke meldingen van bezorgdheden moeten bij het gemeentebestuur binnengebracht worden vˇˇr 10 maart 2020.

Project Postiaux

De Volvo-garage Postiaux heeft verhuisplannen en op deze locatie zal een nieuw woongebied opgetrokken worden. De eerste plannen werden ons door de architect toegelicht op de informatievergadering van 18 april 2018. De voorstellen van de architect vindt u hierna evenals een eerste simulatie.

* Toelichting Architect Mertens

* Foto simulatie

De wijkvereniging heeft een aantal aandachtspunten geformuleerd en deze bezorgd aan de gemeente. Het betreft voornamelijk het parkeren, de mobiliteit en de groenvoorziening. Wij volgen de evolutie in het dossier van dichtbij op.

Heraanleg Havenplein

De gemeenteraad heeft eind januari 2020 opnieuw de visienota voor de ontwikkeling van het Havenplein goedgekeurd.

Een afvaardiging van de nieuwe ontwikkelaar en de betrokken (wijk)verenigingen herbekijkt samen met de gemeente de plannen in een aantal werksessies. Alle opties zijn opnieuw open.

* SitueringTerug naar overzichtBouwproject Hoek Heikantstraat-Schotenhofdreef

Onze inspanningen om de grootschaligheid van het project te verhinderen werden beloond.

* Historiek

* Acties buurtbewoners in 2008 en 2009

* Plan

* Parkeersimulatie

* Persartikels

* flashbericht september 2012

Na het stopzetten van de beroepsprocedure door de bouwpromotor eind 2017 zijn ondertussen in 2019 nieuwe plannen opgesteld met minder wooneenheden en meer ruimte. We wachten nog op de definitieve goedkeuring hiervan door de gemeente. Waarschijnlijk starten de werken in de loop van 2020.


Wij danken onze al sponsors die mee ijverden voor de buurt en die dit slopend proces mogelijk maakten.

Terug naar overzichtBouwproject Binnengebied Laaglandlei 5

Bouwvergunning is verleend voor 10 huizen en een poortwoning. De gemeente wacht nog op een plan van inrichting van het plein, de inplanting van de tuinhuisjes en de bomen vooraleer de werken van start mogen gaan.

* Historiek

* Brief bewoners

* Bezwaarschrift

* Foto's 2010

Terug naar overzicht