STAND van ZAKEN van de PROJECTEN in onze WIJKProject Hubo/Jumbo

Op de gronden Van Gastel langs de Sluizenstraat plant de familie de oprichting van een Hubo markt en een Jumbo supermarkt.

De vergunning is aangevraagd bij de gemeente. Bezwaren konden ingediend worden tot 17 januari 2023. De wijkvereniging en de bewoners maken zich zorgen over de toenemende verkeersdruk door alle bouwprojecten in dezelfde omgeving. Zeker nu ook het woonproject Geuzenvelden er ook nog staat aan te komen.

Project Postiaux

De Volvo-garage Postiaux is verhuisd en op deze locatie wordt een nieuw woongebied opgetrokken. De eerste plannen werden ons door de architect toegelicht op de informatievergadering van 18 april 2018. De voorstellen van de architect vindt u hierna evenals een eerste simulatie.

* Toelichting Architect Mertens

* Foto simulatie

De wijkvereniging heeft een aantal aandachtspunten geformuleerd en deze bezorgd aan de gemeente. Het betreft voornamelijk het parkeren, de mobiliteit en de groenvoorziening. Wij volgen de evolutie in het dossier van dichtbij op.

Heraanleg Havenplein

De gemeenteraad heeft eind december 2022 de plannen van projectonwikkelaar Triple Living goedgekeurd, ondanks de bezwaren die onder andere door de wijkvereniging werden geformuleerd.

Daarop werden door een aantal wijkbewoners bezwaarschriften ingediend en verdedigd bij de Bestendige Deputatie van de provincie. In de loop van februari 2023 zou deze haar uitspraak doen maar ondertussen heeft de ontwikkelaar het project teruggetrokken wegens negatief advies omtrent de watertoets. zij herbekijken nu de plannen.

* Situering

* Situatie september 2022: Bouwvergunning ingediendTerug naar overzichtBouwproject Hoek Heikantstraat-Schotenhofdreef

Onze inspanningen om de grootschaligheid van het project te verhinderen werden beloond.

* Historiek

* Acties buurtbewoners in 2008 en 2009

* Plan

* Parkeersimulatie

* Persartikels

* flashbericht september 2012

Na het stopzetten van de beroepsprocedure door de bouwpromotor eind 2017 zijn ondertussen in 2019 nieuwe plannen opgesteld met minder wooneenheden en meer ruimte. De werken zijn gestart in de loop van 2022.


Wij danken onze al sponsors die mee ijverden voor de buurt en die dit slopend proces mogelijk maakten.

Terug naar overzichtBouwproject Binnengebied Laaglandlei 5

Bouwvergunning is verleend voor 10 huizen en een poortwoning. De gemeente wacht nog op een plan van inrichting van het plein, de inplanting van de tuinhuisjes en de bomen vooraleer de werken van start mogen gaan.

* Historiek

* Brief bewoners

* Bezwaarschrift

* Foto's 2010

Terug naar overzicht