Historische sprokkels over de wijk Donk

De benaming Donk, vroeger Donck, komt van Dunga en betekent een zandige ophoping uit een moeras, dus een lager gelegen plaats.De oudste vermelding dateert van 1241.Er kwam toen al bewoning voor.De wijk had tot aan de 19de eeuw een oppervlakte van ca 260 ha, die voor de helft nog uit heide bestond. ze sloot aan bij de oorspronkelijke kom van het dorp en ressorteerde onder de bevoegdheid van de wereldlijke heer van Schoten die zijn intrek had genomen in het kasteel dat thans eigendom is van de gemeente.

Ter hoogte van het kerkje van de H.Familie begon het domein van de abdij van Villers, die resideerde in het huidige Vollenhof. In het ancien Regime behoorde de helft van het grondgebied van Schoten tot de abdij. De arduinen steen met ruitvormig motief ter hoogte van de huidige bloemenzaak (nvdr. nu restaurant Simple Parfait) markeert de grens.

Volgens een statistiek van 1970 was als gevolg van de intensieve bebouwing en opdeling van de gemeente in meerdere wijken en gehuchten dan vroeger ,de oppervlakte van de wijk Donk herleid tot 62 ha.

Centraal in de Donk stond een buitenverblijf dat reeds in de 16de eeuw wordt vermeld en gedurende eeuwen bezit bleef van rijke Antwerpse burgerij. Dit '''hof van plaisantie'' lag aan de Villerslei ter hoogte van de huidige Doncklaan.In de 19de eeuw verdween de oude woning om plaats te maken voor een nieuw kasteeltje, dat vorige eeuw eigendom was van Dr. Van Camp.Het werd in de vijftiger jaren afgebroken voor verkaveling van villagronden.De parochiekerk van de H.Familie verscheen dankzij K.B. van 24 september 1937. De familie De Beukelaar kwam tussen in de financiering van het gebouw dat ontworpen werd door L.de Belser.Te klein geworden na de oorlog werden verschillende plannen voor een nieuwe kerk getekend , maar uiteindelijk bleef alles bij het oude.Het eerste onderwijs op de Donk dateert van 1933.Het Cordula-instituut richtte toen drie lagere klassen op het hof Ter Donck.Het was de start voor Maria Middelares in de Laaglandlei.Op deze locatie kwam er toen ook een vrije jongensschool door toedoen van E.H.A.Meeusen.De kleuterschool in de Lindenlei, verscheen pas na de oorlog.

Bron:Prof R.Baetens.                                                                                          

<