HEET van de NAALD


Onze inspanningen zijn beloond. Dank u wel iedereen!

Eindelijk kunnen we heel goed nieuws brengen over het omstreden bouwproject op de hoek Heikantstraat - Schotenhofdreef.

De bouwpromotor wenste op het perceel een woonblok met 29 appartementen tot 4 bouwlagen hoog neer te zetten. Een té grootschalig bouwplan voor deze plaats. Jarenlang hebben we geijverd voor de toepassing van de wettelijke voorschriften en een aanpassing van de plannen op maat van de omgeving. Vele mensen uit de buurt, de wijk en de gemeente hebben ons hierin moreel en financieel gesteund. Deze inspanningen zijn niet voor niets geweest!

De omstreden bouwvergunning werd na de vernietiging door de Raad van State in 2011, in 2012 - zonder aanpassingen - opnieuw toegekend door het toenmalige Provinciebestuur. Onbegrijpelijk en wederom onterecht zo blijkt uit het recent arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat de bouwvergunning andermaal vernietigde, volledig in lijn met het eerdere arrest van de Raad van State. Het bouwplan werd door de Raad nogmaals beoordeeld als niet aanvaardbaar vanuit ruimtelijke ordening binnen de plaatselijke toestand.

Na dit laatste arrest heeft de bouwpromotor beslist om het omstreden bouwplan op te bergen en de beroepsprocedure te staken. Er is nu een einde gekomen aan de jarenlange procedureslag.

Het blijft echter bijzonder jammer dat de rechtmatige vraag - om het bouwplan aan te passen conform de wettelijke voorschriften en de draagkracht voor de omgeving - zolang genegeerd werd waardoor de procedure heel veel tijd, heel veel energie en een zeer hoge financiële inspanning heeft gekost.

Wij verwachten dat nu een nieuw en aangepast bouwplan wordt uitgewerkt in nauw overleg met de gemeente. Hopelijk wordt hierbij rekening gehouden met de opmerkingen uit het dossier en komen we tot een bouwwerk dat mooi aansluit bij de omgeving en een meerwaarde is voor de buurt. Wij zijn alvast bereid tot constructief overleg met het gemeentebestuur en de bouwpromotor.

Het wijkbestuur dankt iedereen nogmaals voor alle steun. Ook dank aan het gemeentebestuur dat vanaf het begin van de procedure mee om een aanpassing heeft gevraagd van de omstreden bouwplannen.

Wij duimen nu voor positieve dialoog met de bouwpromotor en houden u verder op de hoogte!
WMH nieuws

Voor wie het nog niet opgemerkt heeft, links van de kerk, bij de ingang naar de grot, staat een rode container. Hierin worden klederen, lakens, dekens en schoenen verzameld voor Wereld Missie Hulp (WMH).

Wereld Missie Hulp is een christelijke non-profitorganisatie die via het inzamelen van kleding mensen in nood helpt. Een deel van de kleding gaat rechtstreeks naar mensen die het nodig hebben. De rest wordt verkocht en met de opbrengst steunt WMH projecten over de hele wereld. Bij het deponeren van kledij in de container van WMH steun je dus mensen die het nodig hebben!

Kathleen Geysen, de dochter van Frieda en Ludo is een van de enthoesiaste medewerkers in deze organisatie. Zij dankt je alvast voor je bijdrage! kathleen.geysen@wereldmissiehulp.be


Meer informatie over de werking kan je vinden in de folder. Folder WMH