HEET van de NAALD


Hervergunning asfaltcentrale Colas

Het "Actiecomité Asfalt" wil beroep aantekenen tegen de uitgebreide vergunning verleend aan aan het bedrijf Colas. De jarenlange afaltgeur en de uitstoot van gevaarlijke stoffen moeten hiermee gestopt worden.

Meer details in het bijgaande document.

Indien u akkoord gaat gelieve bijgaand bezwaarschrift in te vullen en te bezorgen aan Filip Baert van het actiecomité, ten laatste 17 januari 2022.