MOBILITEITSPLAN GEMEENTE

De gemeente actualiseert haar mobiliteitsplan.

Lees hier meer details

OPROEP AAN HET GEMEENTEBESTUUR

Om ons nieuw bestuur te sensibiliseren voor de bezorgdheden van onze wijk en om de goede communicatie hierover verder te zetten hebben we een samenvatting opgesteld van de aandachtspunten die we graag willen aangepakt zien.

Lees de volledige nota

We nodigen iedereen uit om deze nota verder uit te werken vooraleer we deze doorsturen naar onze nieuwe vertegenwoordigers.

CHARTER WERFTRANSPORT

We nodigen de gemeente uit om het charter werftransport te ondertekenen.